Rada Arbitrażowa

Jest organem opiniodawczym i doradczym Sądu. W skład Rady wchodzą osoby o szczególnej wiedzy i doświadczeniu z zakresu biznesu, ekonomii, prawa, którzy swoimi pomysłami i radami inspirują do ciągłego rozwijania i podnoszenia jakości usług Sądu.

W skład Rady wchodzą:

Piotr Ciepierski

Przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu.

adwokat Piotr Ciepierski – Partner w Spółce Adwokackiej Bobiński Ciepierski Schwartz Partnerzy. Jego głównymi obszarami zainteresowania są takie dziedziny prawa jak prawo gospodarcze, cywilne, spółek handlowych, a także prawo spółdzielcze i zamówień publicznych. W dotychczasowej praktyce zawodowej wyspecjalizował się w problematyce związanej z zakładaniem, rejestracją i obsługą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, osobowych, a także innych podmiotów tj. fundacje czy stowarzyszenia. Posiada nadto szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań upadłościowych. Obsługuje procesy inwestycyjne, w tym również nieruchomości, przygotowując audyty prawne. Posługuje się biegle językiem francuskim i angielskim.

Członkowie Rady Arbitrażowej:

Mateusz Boruta – Dyrektor Zarządzający ECR Polska

Roman Mailcki – Prezes PKN EPAL