Prezes i Wiceprezes Sądu Arbitrażowego

Krzysztof Bobiński

Prezes Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu.

adwokat Krzysztof Bobiński – Partner w Spółce Adwokackiej Bobiński Ciepierski Schwartz Partnerzy z siedzibą w Poznaniu. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, prawa podatkowego, prawa spółek handlowych, prawa papierów wartościowych oraz prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych. Jego specjalizację stanowi bieżąca obsługa klientów korporacyjnych obejmująca m.in.: optymalizację podatkową ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z zakresu obrotu nieruchomościami, rynku budowlanego, transportu i spedycji oraz ubezpieczeń. Dysponuje dużym doświadczeniem w obsłudze procesów inwestycyjnych w szczególności dotyczących komercyjnych inwestycji budowlanych oraz w opracowywaniu i zarazem negocjowaniu znaczących kontraktów handlowych. Nadto, posiada wieloletnią praktykę w reprezentowaniu przed sądami powszechnymi, organami administracji, oraz sądami arbitrażowymi osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych. Biegle włada językiem angielskim.

 

Daniel Kirchner

Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu.

adwokat Daniel Kirchner – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2001 r. wykonuje czynnie zawód prawnika. Prowadzi jednoosobową kancelarię prawną w Poznaniu wyspecjalizowaną w obsłudze osób fizycznych, organizacji non profit oraz wszelkich podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, a także prawa karnego oraz oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania projektów statutów jednostek oświatowych, kompleksowej obsługi prawnej tych jednostek oraz reprezentacji osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych w postępowaniu administracyjnym oraz przed sądami pracy. Posługuje się biegle językiem angielskim.