Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji

W związku z rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów cywilnych, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu pod patronatem Wielkopolskiego Klubu Kapitału, podjęła decyzję o powołaniu Sądu Arbitrażowego.

Arbitraż jest skutecznym, szybkim i tanim sposobem rozwiązywania sporów o charakterze gospodarczym. Strony takiego postępowania mają większy wpływ na toczące się postępowanie co powoduje, że jest to dobra alternatywa dla sądownictwa powszechnego.

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu zapewnia najwyższe standardy jakości gwarantujące, że spór zostanie rozstrzygnięty w sposób skuteczny i transparentny. Dzięki profesjonalnemu personelowi, postępowanie przed Sądem jest przyjazne oraz zapewnia wysoką skuteczność.

Dołącz do profesjonalistów i skorzystaj z naszych usług!

Krzysztof Bobiński
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Polskiej Izbie Gospodarczej
Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu